Fredrik Wendt

Som konsult

«Fredrik är drivande både tekniskt och i vår utvecklingsmetod/-process. Aktivt håller han sig uppdaterad och utvecklas kontinuerligt inom för oss viktiga områden av mjukvaruutvecklingen. Sina kunskaper och erfarenheter sprider/delar han exemplariskt med sig av. Fredriks [kundföretags]interna Jdojo-kurser är uppskattade och har influerat deltagarna till att införa mer TDD inom vår utveckling. Fredrik har visat stor bredd och eget driv inom flera projekt där ramarna inte varit tydliga.

Vi anlitar gärna Fredrik igen.»

Latest blog posts

Password Login Not Happening
Retrospective Prime Directive
URI Scheme Desktop Entry
VIm, Spaces And Tabs
4 Cs & Accelerated Learning
SSH Keys With Remote Git Pulls
Words For Teenagers
Encoding, UTF-8 and ISO-8859-1
TFS On Hold In TW Radar
Index of all posts