Fredrik Wendt

Som konsult

«Fredrik är drivande både tekniskt och i vår utvecklingsmetod/-process. Aktivt håller han sig uppdaterad och utvecklas kontinuerligt inom för oss viktiga områden av mjukvaruutvecklingen. Sina kunskaper och erfarenheter sprider/delar han exemplariskt med sig av. Fredriks [kundföretags]interna Jdojo-kurser är uppskattade och har influerat deltagarna till att införa mer TDD inom vår utveckling. Fredrik har visat stor bredd och eget driv inom flera projekt där ramarna inte varit tydliga.

Vi anlitar gärna Fredrik igen.»

Så kan vi ses

Jag är så ofta jag kan med på Agile Lindholmen, Agila Ledare, Scrum Beers* och hjälper till med konferensen Brewing Agile.
Jag håller regelbundet kurser i DevOps, CD, Docker och föreläser oregelbundet på diverse användargrupper. Som en del i "Improving the Profession of Software Development" håller jag "pay it forward"-kurser för studenter, så är du sådan är det fritt fram att höra av dig!
Givetvis kan du ta en kommersiell kontakt med mig via Growing Agility så kan vi samtala lite längre!

* = Jag dricker inte öl, men pratar gärna Scrum och annat

Latest blog posts

Daily Scrum
Progammering för alla
Scrum And Continuous Delivery
GAV Identifier With Gradle
Schrödinger's Code
Review of TripIt Pro
Scrum Critical Points
Informationsradiatorer
10 Product Owner Questions
Automated Acceptance Testing
Go.CD Christmas Wishlist
Go.CD Notes
Excellent Amateur Scrum
Mornington Hotel Stockholm
Renaming Image Files
Tech Videos
Generate Random String
Cloudy Performance in Cloud
Seven Hobbies or Habits
Iterative And Incremental
Index of all posts