Maven In Project Repo

Till den dag då alla maven-byggen ersatts med Gradle (eller annat) kan denna lilla snippet visa sig användbar: vi hade en jar-fil som inte fanns tillgängligt i något publikt maven-repo. Hur får man denna jar-fil att användas av Maven på ett enkelt sätt?

<project ...>
 <repositories>
  <repository>
   <id>in-project-repository</id>
   <name>In Project Repository</name>
   <url>file://${project.basedir}/lib</url>
  </repository>
 </repositorie>
</project>

Detta ihop med den klassiska install-file - alltså mvn install:install-file ... -DlocalRepositoryPath=lib så kom vi vidare och fick ett någorlunda mer self-contained bygge.

This work by Fredrik Wendt is licensed under CC by-sa.