Daily Scrum

Fråga: Varför skall inte personer utanför teamet vara på daily scrum?

“Svar”:

En stor poäng med själva sprinten är att skapa en arena för självorganisering. “Här är tidsramen, låt oss sätta ett mål (sprint planning) och så skall vi hålla oss ur vägen för er.”

  1. De borde ha viktigare saker för sig att göra - förstå och skaffa kunder, lyfta hinder, … Om dev teamet behöver hjälp kommer de söka den.
  2. Insyn: Sprint Review borde tillgodose behov av insyn. Med högt komplext arbete varierar fram- och motgångar så att delta på daglig basis är oftast tveksamt vilket värde det ger.
  3. Scrum Master är på plats för att observera hur teamet arbetar, och har uppgiften att hjälpa teamet lyfta hinder, bli mer effektiva som grupp osv. (Om det är oklart mellan linjechef och Scrum Master vem som ansvarar för vad, kanske linjechefen deltar pga den anledningen.)
  4. Om linjechefen deltar kan det bero på att produktägarskapet inte ligger hos produktägarna (product owners), och vill se till att arbete utförs och följs upp etc. Detta kan ju vara rent destruktivt för en POs prognoser.
  5. Andra intressenter skall i regel interagera med PO, både vad gäller att få information och ge (önska arbete).

Men den stora punkten är ju att “i sprinten själv-organiserar teamet kring att lösa uppgiften. I sprint backloggen finns bara arbete för dev teamet och det är bara de som kommer jobba på uppgifterna som finns där. Att andra deltar skulle bara vara distraktion och minska deltaktigheten från de deltagande. Med en grupp på 6 är det svårt att krypa undan. Med en grupp på 16 är det svårt att ta plats.”

Daily Scrum är till för att dev teamet skall skapa/uppdatera en plan för hur man bäst skall arbeta/organisera sig för att nå sprintmålet. Om man har en hög lönesättande chefer runt omkring vågar man kanske inte experimentera fram nya sätt att jobba/lösa uppgifter, utan spelar bara säkra kort för att “se bra ut”. Det motverkar både team-dynamik, självorganisation och känsla av att ha “mandat” att självorganisera sitt arbete.

This work by Fredrik Wendt is licensed under CC by-sa.