Vertex 3D K8400

Work in progress!

Huvudlärdomar:

  • Läs instruktionerna för hur man sätter ihop skrivaren, det tar tid, ordentligt med tid. Instruktionerna är oftast mycket bra.
  • Skaffa bra verktyg, ffa insexnycklar för M5, M4, M3.
  • Läs sedan forum om vanliga problem - kör inte med standardinställningarna!
  • Mät upp skrivhuvudena riktigt noggrant och montera dem samtidigt, så de blir exakt lika långa. Använd måttblad istället för A4-papper.

Längre

Det tog mig och äldsta grabben två långa helgdagar att lyckas sätta ihop hela skrivaren. Dedikerad tid var säkerligen 20 timmar, dock tämligen oförberedda. Saknade t ex bladmått, bra insexnycklar, fasta nyckelsatser, ring

Länkar

  • Filament fastnar lätt i hot-end med standardinställningar - lösning är att rensa dem och sedan köra med 190 grader för PLA, och 75 % flow-rate
This work by Fredrik Wendt is licensed under CC by-sa.